RAKU výpal

V roce 2020 prozatím RAKU výpal jako workshop nepřipravuji.

Níže se můžete podívat na nabídku z předchozího roku a také na fotogalerie z výpalů v roce 2019 – zde.

Raku výpal keramiky / workshop
podrobnosti pro přihlášené

12. října 2019 / sobota / od 9 hodin do 19 hodin

Všechna Zastavení s keramikou a Zastavení s hlínou v Dílně U dubu jsou soukromou akcí uzavřené skupiny nadšených zájemců o poznávání keramického světa.

Do tohoto světa vás velmi ráda vezmu nahlédnout já i moji další přátelé a zároveň lektoři keramiky.

→ Kontaktujte mě zde ←


Náplň workshopu

Raku výpalem nás provede zkušený lektor a (nejen raku) palič Petr Toms. O Petrovi si můžete pár informací → přečíst v pozvánce na raku výpal zde ← V úvodu se seznámíme s technikou raku výpalu. Před samotným glazováním a pálením pro vás Petr připravil velmi zajímavou přednášku o počátcích raku, tím pěkně vplujeme do pro nás nové techniky pálení keramických nádob.

Následně budeme glazovat předem vyrobené a přežahnuté výrobky. Výrobky je možné si vytvořit v rámci „otevřené dílny“ v termínu sobota 28. září 2019 od 14 do 17 hodin. Info najdete v textu níže a → přihlásit se můžete na mém mailu ←

Žádný výpal nelze předem přesně naplánovat, měli bychom však stihnout vypálit celkem tři vaše výrobky, další dva bude možno vypálit v případě, že nám bude přáno a budeme dostatečně šikovní.

Rozměry výrobků

Rozměry jednotlivých keramických výtvorů je nutné sjednotit, proto pro každý výrobek platí následující omezení:

  • Materiál hlína LA, kterou obdržíte v rámci Tvoření na Raku.
  • Výrobek může být vysoký maximálně 15 cm a široký maximálně též 15 cm. Pokud si vytvoříte menší výrobek, zvládneme jich vypálit více. Myslete na to, že velikost výrobku neurčuje jeho kvalitu!
  • Při tvorbě myslete také na to, že výrobek si v ještě rozžhaveném stavu vytáhnete z pece dlouhými kleštěmi. Je tedy potřeba s ním manipulovat, tvořte tak, aby se vám dobře uchopoval do kleští.
  • Tahání z pece si sami vyzkoušíte (pokud budete chtít) a tak si usnadněte práci tím, že výrobky nebudou příliš těžké.
  • Nedoporučujeme ploché výrobky, resp. manipulace s nimi je velmi složitá, stejně tak do pece nedáme drobné předměty jako korálky.

Glazování

Ke glazování, které je pro samotný výsledek výpalu podstatné, proběhne v úvodu workshopu podrobné vysvětlení. Výrobky pro raku výpal je vhodné opatřit na jejich povrchu leštěním. Tyto plochy se při redukci zabarví černě a výsledný dojem po vyčištění výrobků je velmi pěkný.

V rámci workshopu se těšte také na speciality jako je „Horse Hair Raku“, tedy dekorace výrobků pomocí koňských žíní. Podobným způsobem vyzkoušíme také použití ptačího peří.

Výrobky, které prochází raku výpalem jsou určené především pro dekorativní účely. Vzhledem k technologii výpalu nejsou vhodné pro styk s potravinami a nejsou vhodné ani pro uchovávání kapalin, např. tedy vázy jsou vhodné pouze pro sušiny.

Prosím, připravte se i na to, že výpal živým plamenem je náročný i pro samotnou keramickou nádobu a když není přáno, tak výrobek výpal a následnou manipulaci nemusí vydržet a může prasknout. Děkujeme za pochopení.

Cena za jednotlivé části workshopu / poskládejte si sami

» Raku výpal / 12. října 2019 / od 9 do 19 hodin: 1100 Kč

Cena zahrnuje: glazury, výpal, zapůjčení náčiní, materiál pro finální dekorace, lektorné.
Nezahrnuje výrobky pro výpal. Bude však možnost si zakoupit připravené dózy s víčkem, misky apod. dekorativní výrobky po přežahu.

» Tvoření na raku / 28. září 2019 / od 14 do 17 hodin: 500 Kč

Cena zahrnuje materiál pro výrobu zhruba 5 výrobků (cca 4 kg hlíny určené pro raku výpal, rozložení poměru hlíny si určujete sami dle svých nápadů na tvoření), lektorné a vysvětlení možností úpravy povrchů pro specifický raku výpal, nástroje a pomůcky na tvoření, ukázky leštění a náčiní pro leštění hlíny, sušení u mě v dílně, přežah vysušených výrobků.

» Chcete-li si výrobky vytvořit sami doma: 300 Kč

Cena zahrnuje cca 4 kg hlíny určené pro raku, dále přežah u mě v dílně, vysvětlení jak vytvořit výrobky pro raku, jak upravit povrchy apod.

Lektoři

Petr Toms povede workshop s výpalem
a Veronika Volejníková povede přípravy a tvoření na raku výpal.

 

Co s sebou

S sebou si vezměte oblečení, které je vhodné do jarního počasí a kterému nebude vadit vysoký žár a létající jiskry; hadr na ruce, ručník. Vše doporučuji z přírodních materiálů, syntetické materiály u horké pece dost trpí a poničíte si je.
Něco na zub a k obědu a pokud chcete, tak i něco na náš společný stůl, však už to znáte a víte, že nedílnou součástí našich Zastavení s hlínou a Zastavení s keramikou je i vzájemná kulinářská inspirace. Na kávu a čaj vás jako vždy ráda pozvu.

Rezervace

Rezervujte si své místo na mailu Veru@dilnaudubu.cz nebo na telefonu 603 837928.

Kam vás zvu / DÍLNA U DUBU

Zvu vás do keramické dílny, kterou mám doma a stále ještě ji buduji. Jídlo a malý oddych si můžete dát u mě doma v jídelně. V obývacím prostoru bude probíhat úvodní povídání a promítání o raku. Samotný workshop bude celou dobu probíhat venku, za každého počasí! Připravte se prosím na to.

Těšíme se na společný čas s vámi, ohněm a keramikou. Veru a Petr.