Prohlášení o shodě

Abyste byli v bezpečí vy, jakožto majitelé mnou vyrobených keramických výrobků; abych byla v bezpečí před úředním šimlem já, jakožto výrobce keramiky; abychom upokojili a plně respektovali systém, ve kterém žijeme, najdete v textu a na odkazu zde formulář s názvem → Prohlaseni o shode_Dilna U dubu ←

Prohlášení o shodě

Výrobce:

Mgr. Veronika Volejníková
Popovice čp. 5, Třesovice 503 15
IČ: 64229912

Údaje o výrobku:

Užitková keramika v barvě:
modrozelené, zelenomodré, béžovo-medové a přírodní barvě hlíny.

Sortiment keramiky:
hrnečky, talířky, džbány, konvice, misky, láhve a další.

Prohlášení:

Prohlašuji, že vlastnosti výrobků splňují základní požadavky níže uvedených technických předpisů a že výrobky jsou za podmínek vhodného a rozumně předvídatelného použití bezpečné.“

Požadavky: Keramické výrobky splňují požadavky vyhlášky a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 ze dne 27. října 2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami a o zrušení směrnic 80/590/EHS a 89/109/EHS.

Datum vydání prohlášení: 11. března 2019

Toto prohlášení se opírá o skutečnosti uvedené v Protokolu o zkoušce č. 19503/2019 ze dne 11.3.2019, který vypracoval Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem, Centrum hygienických laboratoří, AZL č. 1388, zpracovalo P1 – pracoviště P1 Jana Černého 361, 503 41 Hradec Králové.

V Popovicích, dne 12. března 2019

Mgr. Veronika Volejníková