Chystám RAKU výpal


Kurzy, Uncategorized / Neděle, 24 března, 2019

Chcete okusit výpal keramiky živým ohněm? Chcete vidět, jak keramika září, když je rozpálená na více než 1000 °C? Chcete vyzkoušet úplně jiný druh glazur, výsledných efektů a estetiky, než se kterou se při keramické tvorbě setkáváte na ostatních workshopech v Dílně U dubu? Chcete si sami z pece vytáhnout svůj rozžhavený výtvor a být u toho, když se „to“ děje?


→ Přihlaste se na workshop a výpal RAKU na mém mailu ←
→ Podrobnosti k workshopu a cenu najde zde 
 

 


Seznamte se s RAKU

Raku je název pro starý způsob výpalu keramiky, který pochází z Japonska. Vyvinul se v návaznosti na čajový obřad v době 16. století. Samotné slovo „raku“ nese krásné a poetické významy jako je „radost“, „potěšení“ či „spokojenost“.

 

Mistři raku od počátků neobvyklé technologie výpalu keramických čajových misek dbali na souznění čtyř principů: harmonie, úcty, čistoty a klidu.

Velkou roli při výrobě keramiky a následném raku pálení hrají i všechny čtyři živly, které se jejího vzniku účastní.

Země, voda, vzduch a samozřejmě neodmyslitelný oheň zanechávají na konečné podobě keramické nádoby své otisky.

Americké raku

Raku, které si vyzkoušíme my, se nazývá „americké raku“. Jako upravená technika původně japonského výpalu keramiky se poprvé objevuje ve 20. letech minulého století.

Od svých původních japonských kořenů se americké raku liší jinou estetikou povrchů. Využívání specifických glazur s sebou nese zvláštní barevné efekty, které vznikají také díky tzv. redukčnímu chlazení výrobků.


→ Podrobnosti k průběhu raku workshopu,
cena a další informace ←

Jak se pálí americké raku? Ve zkratce

Než se pustím do popisu postupu a také líčení prožitků a emocí, se kterými se při raku výpalu určitě setkáte, musím předeslat, že raku výpal je tak oblíbený především pro jeho rychlost a akčnost.

Na příklad v elektrické peci trvá výpal keramiky zhruba 9 hodin, někdy i více, a poté následuje samovolné chladnutí pece a až pak se vykládají výrobky.

Při americkém raku vyženeme teplotu v peci plynovým hořákem, tedy živým plamenem, výrazně rychleji. V průběhu workshopového dne plánujeme celkem tři výpaly plné pece. Nejdéle bude trvat první výpal, kdy se pec bude nahřívat přibližně tři hodiny, tedy pokud nám všechny živly, propan butanová láhev a plynový hořák budou přát!

Až pyrometr ukáže potřebnou teplotu, chopíme se dlouhých kleští, otevřeme víko pece a začneme tahat jednotlivé kusy výrobků.

A následují akční, rychlé a emotivní chvíle

Svůj výrobek si kleštěmi vytáhnete z pece horké kolem 1100 °C. Pokusíte se udržet na uzdě svou vlastní paniku z tak žhavé a zářící věci. Velmi opatrně přenesete výrobek k sudu s pilinami a vložíte jej do nich.

Samozřejmě to krásně blafne a začne hořet. Sud někdo z kolegů ihned přiklopí víkem. Právě tím zajistíme kýžené redukční prostředí – k výrobku se tedy nedostane vzduch a prostor dostanou speciální efekty v glazurách.

Po částečném vychladnutí keramiku vytáhneme z pilin a ponoříme do vody. Poté se chopíte písku na nádobí a houbičky.

Po důkladném vypucování nádoby konečně přijde ten okamžik, kdy nebude vědět z které strany, ze kterého úhlu a na kterém světle se na svůj raku skvost dívat dříve.

Výpal povede Petr Toms

Petr Toms je keramik, stavař a konstruktér pecí pro výpal keramiky, dřevopalič, točíř, technolog, technik a skvělý lektor. Našla bych mnoho dalších přízvisek, která obsáhnou Petrovu práci a zaměření. Pro mě osobně je především lektor, který dokáže strhnout svým zaujetím pro keramiku a její pálení. Je kmenovým lektorem v Keramickém studiu Jarmily Tyrnerové v Kohoutově a je také autorem mnoha tamějších kurzů.

Petr Toms v Archeoparku ve Všestarech, výklad u točení na flying wheel | Foto: archiv Dílna U dubu, VII. 2018
Petr Toms v Archeoparku ve Všestarech, výklad u točení na flying wheel | Foto: archiv Dílna U dubu

Petr Toms, spolu s dalšími nadšenci pro čajovou keramiku, zkoumá a zkouší pálit v českém prostředí unikátní technologií tzv. Černoraku. Snahy Petra a jeho kolegů jsou jedinečné tím, že jdou až k původním kořenům raku výpalu čajových obřadních misek a odhalují taje, které si japonští mistři stráží po staletí. Více o Černoraku si můžete přečíst v článcích na webu ArtKeramika.cz.

Kromě toho se Petr svou zručností podílí na řadě historických a prehistorických replik keramiky. Specializuje se na pravěkou a keltskou keramiku a mnohé z jeho kusů najdete v Archeoparku ve Všestarech. Tam v létě najdete i Petra, jak roztáčí tzv. flying wheel a zasvěceně vypráví o počátcích hrnčířských kruhů.

→ INFORMACE s podrobnostmi pro přihlášené účastníky workshopu najde v odkaze RAKU VÝPAL zde ←

One Reply to “Chystám RAKU výpal”

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *