Moje vize / Moje otevřená dílna

Přátelé, zvu vás k sobě do svých snů a vizí

Před nedávnem se ke mě dostala možnost požádat o dotaci na vybavení mé vysněné komunitní keramické dílny – nazvala jsem svůj záměr „otevřenou dílnou“. Vesmír mě ale zkouší, a tak jsem si prošla pro mě obrovským martýriem s vyplňováním žádosti o dotaci a různých tabulek. Nastalo několik měsíců doplňování detailů do žádosti a komunikování s úředníky atd. 

Na téhle cestě jsem potkala úžasné lidi. Snažili se mě podpořit a pomoci co mohli. Jenže! Jedna chybička se vloudila a po půlročním snažení mi žádost na ministerstvu vyřadili pro jeden překlik. No, i to se stane. 

V první chvíli to bylo zklamání, protože jsem za tím viděla už tolik práce, a to nejen té své. Ale – rychle mi došlo, že už teď jsem vyhrála! Tohle celé vyplňování tabulek (a pro mě totálně nepředstavitelných věcí) mě dokopalo k tomu, abych si na několik budoucích let stanovila svou vlastní vizi. Kam chci s keramikou směřovat? Co je můj cíl a co mě skutečně v mé práci naplňuje?

Tímto děkuju všem, kteří se se mnou na téhle cestě potkali a pomohli. Ale skutečně mi nevadí, že dotace nevyšla. Moje přesvědčení o tom, že tady (nebo třeba jinde) vybuduji svou otevřenou dílnu a svou vlastní dílnu, je tak silné, že už teď hýbe světem. 

Přesto – chcete vědět, jakou mám vizi? Co chci v budoucích měsících a letech budovat?

Tak čtěte, níže jsem vykopírovala zásadní sdělení z žádosti o dotaci. Díky, že má Bůh tak skvostný smysl pro humor. On totiž ví, že já potřebuju velké výzvy, aby to se mnou pohnulo a donutil mě vytvořit tabulky, sepsat svou vizi – vždyť na co, žejo? Vizi mám přece v hlavě a tabulky? Tak leda tabulky čokolády.


Projekt s názvem „Otevřená Dílna u dubu“ vychází z poptávky mých současných kurzistů, kteří v mé péči absolvují dlouhodobé kurzy keramiky či jednorázové workshopy a individuální lekce točení na hrnčířském kruhu. V rámci těchto keramických aktivit, které několik let lektoruji, příležitostně vyučuji také dovednosti v točení na hrnčířském kruhu. Tato dovednost kurzistům výrazně rozšiřuje povědomí o keramickém, konkrétně tedy hrnčířském, řemesle. Kurzisté tak čím dál více poptávají točení na hrnčířském kruhu a individuálnější možnosti se v keramickém řemesle vzdělávat a zdokonalovat v tvorbě.

Pojem „otevřená dílna“ se vztahuje nejen k tomu, že chci keramické workshopy uskutečňovat pod širým nebem v době příznivého počasí (pozdní jaro, léto a brzký podzim) se zázemím keramické dílny, hrnčířských kruhů a také odbornou pomocí při tvorbě. Součástí konceptu je samozřejmě možnost dalšího dokončení výrobku, tedy dvojího vypálení v peci na keramiku.

„Otevřená Dílna u dubu“ tak může poměrně širokému spektru zájemců z řad veřejnosti i zájemcům z řad mých současných kurzistů nabídnout nahlédnutí k základům keramického a hrnčířského řemesla.

Vzdělávání zájemců v oblasti jednoho z nejstarších lidských řemesel považuji za své klíčové poslání při budování vlastní dílny – Dílny u dubu. Věřím, že tato vize má daleký přesah, který se mi několikrát už při mé lektorské praxi ověřil.

Lidé, kteří poznávají anebo alespoň trochu nahlédli pod pokličku řemesla, kteréhokoliv, jsou mnohem vzdělanějšími zákazníky. Takový zákazník vždy rád podpoří řemeslníka ze svého okolí nákupem právě jeho produktů. Zároveň si takto vzdělaní účastníci keramických kurzů dokáží mnohem lépe uvědomit, kolik činností stojí za každým ručně vyrobeným produktem.

MOJE VIZE
„Přivádět zájemce o keramiku ke kořenům tohoto řemesla a především k hrnčířině. Poodhalit a společně zkoumat zákonitosti práce s keramickou hlínou a pronikat do procesu tvorby a vytváření keramiky. Tímto pak zachovávat keramické řemeslo živé a budovat komunitu nadšených zájemců kolem své dílny a keramiky obecně.“

V současné době však mohu točení na hrnčířském kruhu vyučovat pouze jednoho nebo maximálně dva zájemce v jedné učební lekci, při čemž se kurzisté mohou v točení střídat. Vyžaduje to však vyšší časovou dotaci v takové lekci.

Abych mohla svoje lektorské aktivity rozšířit a pořádat kurzy, workshopy i výuku točení na hrnčířském kruhu pro vyšší počet účastníků, rozhodla jsem se požádat o finanční podporu na nákup vybavení pro pořádání keramických kurzů (pod širým nebem) pro více lidí.

Chci zakoupit další hrnčířské kruhy, dále pak malířské točny, které slouží pro dokončování výrobků a malování keramických výrobků a také stoly a židle, které budou pevné a vydrží venkovní podmínky užívání. Účastníci keramických akcí tak budou mít každý své pracovní místo a prostor pro točení i dokončení a dekorace svých výrobků.

V budoucnu, po dokončení rekonstrukce dílny, věřím v pravidelné workshopy Zastavení s hlínou a Zastavení s keramikou, které budou udržovat řemeslo živé a ve veřejnosti budovat dobré povědomí o ručně vyráběných produktech.